Utredning

Eftersom åderbråck kan förekomma i alla vener i benet utför vi alltid en ultraljudsundersökning vid din första konsultation. Det är avgörande för ett hållbart behandlingsresultat att man lägger upp en individuell planering för varje enskild behandling.  Variationen är stor från ytliga spindelvener eller kärlbristningar till åderbråck i det djupa vensystemet. Större åderbråcksbehandlingar utförs ofta i på sjukhus, många patienter får dock bekosta behandlingen själv hos en privat vårdgivare.


Behandlingar

Ytliga blodkärl behandlas med sklerosering. Läkemedlet Aethoxysklerol injiceras i blodkärlet vilket gör att blodkärlet skrumpnar. Blodflödet upphör och blodkärlet syns inte längre, friska kärl i benet tar över transporten av blodet.
Hela processen tar ett antal veckor. Man kan räkna med att 70-80% av spindelvenerna försvinner efter 2-3 behandlingar.
Åderbråck som är lite större kan behandlas med liknande teknik, man injicerar samma läkemedel i skumform.

För stora åderbråck har vi vald att använda radiofrekvensterapi eller RF-behandling. Metoden liknar laserbehandling.
Blodkärlet och huden bedövas med lokalbedövningsmedel, sedan värmebehandlar man kärlet med hjälp av en sond under ultraljudskontroll. Det krävs ingen öppen kirurgi förutom en 3 mm stor incision på underbenet.
I vetenskapliga studier har man kunnat visa att RF-behandling är likvärdig traditionell öppen kirurgi och laserbehandling.Priser

Konsultationen kostar 500 kronor, summan dras av vid behandling. Vid konsultationen får du information om priser beroende på den behandlingen som krävs för att få ett tillfredställande resultat. För injektionsbehandlingar börjar priserna på 2700 kronor, för en rf-behandling på 15000 kronor.